TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2018

1. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
  • Tổ hợp các môn xét tuyển:
  1. Toán, Vật lý, Hóa học
  2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2. Giới thiệu ngành đào tạo

– Đào tạo kỹ sư xây dựng, chuyên sâu về công trình trên biển, ven biển: Dàn khoan dầu khí, Đường ống biển, Dàn khoan nổi, Đê kè chắn sóng, Cảng biển, Nhà máy đóng tàu, Nhà dân dụng, Nhà công nghiệp.

– Chương trình đào tạo hiện tại có 80% khối kiến thức chung với ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp), 20% kiến thức chuyên sâu về công trình biển và ven biển.

3. Mục tiêu đào tạo

– Đào tạo kiến thức cơ sở và chuyên ngành vững chắc để sinh viên có thể áp dụng trong Tính toán thiết kế, Thi công, Quản lý, Vận hành các dự án xây dựng từ Dân dụng & Công nghiệp đến Công trình biển và Công trình ven biển.

– Đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, có tư duy chủ động và đạo đức nghề nghiệp.

4. Cơ hội nghề nghiệp:

– Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong tất cả các đơn vị xây dựng trên cả nước trong vai trò thi công, thiết kế, đầu tư, Quản lý dự án, quản lý nhà nước các loại công trình xây dựng.

– 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó 15 ÷ 20% làm việc trong các đơn vị xây dựng Dầu khí, 80 ¸ 85% làm việc trong các đơn vị xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Cảng, Đường thủy

   – Từ khóa tuyển sinh 2018 lãnh đạo đơn vị cam kết sẽ đảm bảo giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp.

5. Cơ hội học tập

– Bổ sung 20% số môn học để tốt nghiệp đại học hệ bằng hai chính quy ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công Nghiệp).

– Nhiều lựa chọn học Thạc sỹ tại Đại học Xây dựng.

– Nhiều cơ hội đi du học theo chương trình hợp tác đào tạo của Đại học Xây Dựng.

 

Tin Liên Quan