Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BIỂN

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BIỂN

Chuyên ngành “ Xây dựng Công trình biển...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VEN BIỂN

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VEN BIỂN

Hiện nay bộ môn có 15 cán bộ giảng dạy,...
Đọc Thêm

Đọc thêm
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Khoa Xây dựng Công trình biển & Dầu khí,...
Đọc Thêm

Đọc thêm