THÔNG BÁO – TỔ CHỨC CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG VÀ BẢO LƯU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 – BỘ MÔN CƠ SỞ

Sinh viên liên hệ với thầy cô phụ trách môn để nhận kế hoạch học tập

 

Tin Liên Quan