Kế hoạch xét giao đồ án tốt nghiệp (ĐATN) đợt 4 – năm học 2019-2020

CHÚ Ý:

SINH VIÊN CÁC LỚP CB1 LIÊN HỆ VỚI THẦY THS.NGUYỄN QUANG TẠO Mobile: 0989081691

SINH VIÊN CÁC LỚP CB2 LIÊN HỆ VỚI THẦY TS. BÙI THẾ ANH Mobile: 0913098115

ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATN

Tin Liên Quan