GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 ( NĂM HỌC 2019-2020)

Thông báo:  Sinh viên có tên trong danh sách giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 bên dưới, liên hệ với bộ môn theo chuyên ngành để nhận đề tài tốt nghiệp

 

Tin Liên Quan