Giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019

Thực hiện theo yêu cầu của phòng Đào tạo về việc đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019, Khoa CTB xin thông báo

Các sinh viên từ khóa K59 trở về trước, đủ điều kiện xét (không còn nợ môn học) đến văn phòng khoa Công trình biển phòng 405 nhà A1, trường đại học Xây Dựng để đăng ký danh sách hoặc gửi đăng ký qua địa chỉ mail của cô Dương : thuyduong182@gmail.com. Nội dung đăng ký bao gồm: Họ tên, mã số sinh viên và số điện thoại liên lạc. Thời gian đăng ký từ 29/10/2018 đến 31/10/2018.

Tin Liên Quan