Khoa CTB&DK

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Thành lập bộ môn: 10/3/1988

Thành lập bộ môn Thềm lục địa thuộc khoa Công trình thủy. GS.TS. Phạm Khắc Hùng là chủ nhiệm bộ môn

2. Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Công trình biển – CERATMER, QĐ1374/TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 12/6/1991

3. Thành lập Viện Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển (gọi tắt là Viện Xây dựng Công trình biển – ICOFFSHORE), QĐ 1570/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 11/6/1994.

4. Thành lập Khoa và chuyển đổi Viện

 • Thành lập Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí với chức năng đào tạo theo Quyết định số 949/QĐ-TCCB ngày 11/9/2013
 • Chuyển đổi Viện Xây dựng Công trình Biển sang hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP” theo Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ký ngày 05 tháng 05 năm 2014.

GS.TS. Phạm Khắc Hùng

Người sáng lập ngành

XD Công trình biển tại

Đại học Xây dựng

CÁC MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH

 1- Mốc 1: Thành lập Bộ môn Thềm lục địa (sau đổi thành bộ môn Kỹ thuật Công trình biển)

 • Tại Quyết định số 173/TCXD của Hiệu trưởng trường ĐHXD, ngày 10/3/1988
 • Trực thuộc Khoa Công trình thủy, trường ĐHXD

1) Tổ chức nhân lực Bộ môn:

 • TS. Phạm Khắc Hùng làm Trưởng Bộ môn
 • Phan Ý Thuận – Phó trưởng Bộ môn;
 • Các giảng viên: TS. Vũ Uyển Dĩnh; TS. Lê Xuân Huỳnh; TS. Phạm Hồng Nhật;
  Hoàn Thiện Toàn; Sau đó bổ sung thêm KS. Đỗ Đệ; KS. Nguyễn Quốc Hòa

2) Lịch sử về sự ra đời của Bộ môn Kỹ thuật Công trình biển:

 • Tháng 1 năm 1981, thầy Phạm Khắc Hùng, nguyên là cán bộ giảng dạy của Bộ môn Cơ học Kết cấu được cử đi thực tập sau tiến sỹ tại Pháp với đề tài ban đầu là “Nghiên cứu tự động hóa thiết kế kết cấu xây dựng” tại một cơ sở vốn chuyên về xây dựng công trình trên bờ nhưng đã chuyển hướng mạnh sang các công trình biển khai thác dầu khí. Nhận thấy đây là một lĩnh vực mà một nước với 3 phần 4 diện tích là biển như nước ta chưa có và đang rất cần. Được Thầy hiệu trưởng Đỗ Quốc Sam đồng ý và khích lệ, thầy Phạm Khắc Hùng đã chuyển hướng sang nghiên cứu về kết cấu công trình biển. Sau khi về nước, thầy Phạm Khắc Hùng đã báo cáo Lãnh đạo Nhà trường về những vấn đề mình đã học hỏi được và đề xuất xin mở ngành mới.
 • Đầu năm 1986, thầy Phạm Khắc Hùng lại được phía Pháp trực tiếp cấp học bổng sang nghiên cứu tiếp về lĩnh vực công trình biển. Do được sự đồng thuận của Lãnh đạo nhà trường, chuyến đi lần 2 này thầy đã tập trung vào nghiên cứu về chương trình đào tạo và thu thập các tài liệu phục vụ giảng dạy sau này.
 • Giữa năm 1987, thầy Phạm Khắc Hùng về nước và xin mở “Lớp Chuyên đề Sau đại học” đào tạo thạc sỹ về lĩnh vực Công trình Biển (lúc đó Việt Nam chưa có bậc đào tạo này), lớp được khai giảng vào ngày 1/10/1987 với 09 học viên, đây là bước đi quan trọng để thuyết phục Lãnh đạo nhà trường đồng ý để mở ngành.
 • Tờ trình xin mở “Ngành Xây dựng Công trình biển” của thầy Phạm Khắc Hùng được Ban Giám Hiệu ký duyệt, tại Quyết định ngày 10 tháng 3 năm 1988, đánh dấu của “Mốc 1” cho Lịch sử hình thành và phát triển của một ngành mới ở nước ta.

2- Mốc 2: Thành lập “Trung tâm Kỹ thuật Công trình biển”, Tên quốc tế là “CERATMER”

 • Tại Quyết định số 1374/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 12/6/1991. Trực thuộc Trường ĐHXD.
 • Hiệu trưởng cử GS. Phạm Khắc Hùng kiêm Giám đốc Trung tâm. TS. Phan Ý Thuận kiêm Phó Giám đốc Trung tâm.
 • Trong giai đoạn này nhân lực của Bộ môn có thay đổi: bổ sung thêm: KS. Chu Chất Chính, KS. Đinh Quang Cường. TS. Phạm Hồng Nhật chuyển về Khoa Công trình Thủy- ĐHXD, TS. Lê Xuân Huỳnh chuyển về Khoa Sau Đại học – ĐHXD.

3- Mốc 3:  Thành lập Viện Xây dựng Công trình biển

 • Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển – gọi tắt là Viện Xây dựng Công trình biển, trực thuộc Trường ĐH Xây dựng, tên giao dịch quốc tế là ICOFFSHORE, được thành lập tại Quyết định số 1570/GD và ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 11/6/1994.
 • Phạm Khắc Hùng làm Viện trưởng; TS. Phan Ý Thuận là Phó viện trưởng, sau này bổ sung thầy Chu Chất Chính làm Phó viện trưởng

4- Mốc 4:  Thành lập Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí và chuyển đổi Viện Xây dựng Công trình Biển theo nghị đinh 115 của Chính phủ

 • Thành lập Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí trên cơ sở Viện Xây dựng Công trình Biển theo Quyết định số 949/QĐ-TCCB ngày 11/9/2013, có chức năng đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học do PGS. TS. Đinh Quang Cường là trưởng khoa, PGS. TS. Nguyễn Quốc Hòa là phó trưởng khoa;
 • Chuyển đổi Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển thành Viện Xây dựng Công trình Biển theo quyết định “Phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Đào tạo; Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển thành Viện Xây dựng Công trình biển, hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP” số 1543/QĐ-BGDĐT ký ngày 05 tháng 05 năm 2014, hoạt động theo Nghị định 115, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và tham gia đào tạo do TS. Đinh Quang Cường là viện trưởng.