CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TIÊU BIỂU

STT

Tên đề tài NCKH 

Năm

1 Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Chương trình Biển Đông-Hải đảo):

Nghiên cứu ổn tính của  công  trình trọng lực bê tông bằng thử  nghiệm mô hình trong bể tạo sóng

1995
2 Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Đề tài độc lập):

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho dự án xây dựng thử nghiệm công trình DKI kiểu trọng lực bê tông cốt thép

1996-1997
3 Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Đề tài độc lập):

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng móng công trình trọng lực trên nền san hô

1998-1999
4 Đề tài NCKH cấp Ngành   (Chương trình KHCN Tổng Cty Dầu Khí VN):

Xây dựng qui phạm chống ăn  mòn cho các công trình dầu khí  biển trong điều kiện Việt Nam

1997-1999
5 Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Chương trình Biển Đông-Hải đảo):

 Nghiên cứu tổng kết đánh giá các công trình đã xây dựng ở vùng DKI  và quần đảo Trường Sa

1996-1997
6 Đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước (mã số KC.09.16)

 Nghiên cứu thiết kế, thi công các loại công trình biển thích hợp điều kiện Việt Nam và các giải pháp phòng tránh, khắc phục sự cố công trình

2003-2005
7 Đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước (KC.09.15/06-10)

Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu VN

2008-2010
8 Trọng điểm cấp Bộ Giáo dục (mã số B2007-03-29TĐ)

Nghiên cứu xây dựng các công trình biển trọng lực bê tông để đỡ các đèn biển phù hợp điều kiện thực tế ở ven và trên các đảo bán chìm thuộc Trường Sa

2010
 

9

 

Nhánh dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước ĐTB11.4

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng tại vùng DKI và trường Sa

2009-2011

 

10 Đề tài NCKH, Liên hiệp các Hội KHKTVN

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý cho các công trình đê biển điển hình ở Việt Nam

2003 – 2004
11 Đề tài KHCN cấp Nhà nước mã số SPQG 02b.01

Nghiên cu tính toán, xây dng qui trình thiết kế cơ s cho giàn khoan t nâng 400ft

2015-2017
12 Nhánh Dự án KHCN cấp Nhà nước Mã số ĐTB11-GĐ2

Nghiên cứu chống ăn mòn và xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng  các công trình quốc phòng tại vùng biển Trường sa và DKI

2016-2018
13 Triển khai Đề tài NCKH cấp Bộ

Nghiên cứu  lựa chọn giải pháp hợp lý để chống ăn mòn cho các công trình đã và sẽ xây dựng ở trên và ven các đảo thuộc Trường Sa

2015-2020

 

Tin Liên Quan