Thông báo số 2: Tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy Tháng 4 Năm 2021

Chú ý: Những sinh viên nào đã nhận bằng 2020 tại phòng đào tạo (danh sách đính kèm bên dưới) có nguyện vọng tham dự lễ trao bằng thì đăng ký tại khoa Công trình biển và dầu khí trước ngày 18/4/2021 cho cô Dương.

Tin Liên Quan