TIN TỨC

Xem thêm

SINH VIÊN

TUYẾN SINH ĐÀO TẠO

Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xem thêm

Tin tức nổi bật

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021 – GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021 – GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

https://congtrinhbien.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/y2mate.com-Nganh-Ky-thuât-xây-dưng_1080p.mp4 Tài liệu đính kèm: Đề án TSĐH...
Đọc Thêm

KHAI BÁO Y TẾ THEO MÃ QR

KHAI BÁO Y TẾ THEO MÃ QR

...
Đọc Thêm

GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 ( NĂM HỌC 2019-2020)

Thông báo:  Sinh viên có tên trong danh sách giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 bên dưới, liên hệ với bộ môn...
Đọc Thêm

Thông báo ngày hội việc làm

Thông báo ngày hội việc làm

...
Đọc Thêm

Giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019

Thực hiện theo yêu cầu của phòng Đào tạo về việc đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019, Khoa CTB xin thông...
Đọc Thêm

Thư viện ảnh